alaScore

alaScore
er en sikker, objektiv og enkel rangering av produktkvalitet.

Hvorfor trengs alaScore?

alaScoreFordi det representerer en uavhengig, enkelt og troverdig karakter for produktets kvalitet.

Uavhengig: alaTest er en helt uavhengig aktør og er på ingen måte bundet til de kilder eller produkter som vises på våre nettsider. Dermed har alaTest ingen innflytelse over de karakterer som settes ved de ulike testene. Vi gjør ingen kvalitativ bedømmelse over hvilken kilde som er mest troverdig. Den matematiske formal vi bruker for å regne ut en karakterskala – alaScore – er helt objektiv uansett kilder og varemerker.

Enkelt: alaScore viser og sammenligner en stor mengde informasjon og gjør deretter sammenligningen av produkters ulike kvaliteter ekstremt enkelt.

Troverdighet: alaScore baseres på en stor mengde profesjonelle tester og tilbakemeldinger fra sluttbrukere fra hele verden. Vi anser det som mer troverdig jo flere tester som gjøres på produktet. Et eksempel; En selger anbefaler helst produkter som selges i butikken, men det er vanskelig og vite alt om alle produkter. Magasiner og forbrukerorganisasjoner som tester mange produkter tester sjelden eller aldri alle produkter som finns på markedet. Ulike kilder anvender ulike kriterier, ulike skalaer og har varierende kunnskap for og kunne karaktersette produkter.


Hvilke faktorer inngår i alaScore-kalkulasjonen?

Det er flere viktige faktorer som beregnes når en alaScore regnes ut. Mange av disse tas ikke med når man kun regner gjennomsnittet av karakterverdien. Nedenfor listes fire viktige faktorer:

Faktor 1: Relative produktkarakterer for hver kilde og kategori

De fleste kilder er veldig positive til de produkter som de tester. Og dette medfører at flere produkter for fordelaktige karakterer enn mindre fordelaktige karakterer. alaTest beregner en relativ produktkarakter for hver kilde.

Faktor 2: Kildens troverdighet

En test fra en kilde som har testet et kamera er sannsynlig mindre troverdig enn en test fra en kilde som har testet mer enn 500 ulike kameraer. Vår teori er at jo flere produkter en kilde har testet innen en kategori, jo mer ekspertise har den kilden om produkter innen den samme kategorien. Vi bedømmer dermed en kildes kvantitative troverdighet.

Faktor 3: Fordeling av profesjonelle produktester sammenlignet med tilbakemeldinger fra brukere.

Ved beregning av alaScore legges det større vekt ved profesjonelle produktester sammenlignet med tilbakemeldinger fra brukere. Profesjonelle produktester utføres av eksperter innenfor sitt respektive område og har generelt større troverdighet enn tilbakemeldinger fra brukerer.

Faktor 4: Nye produkter sammenlignet med gamle

Vi sammenligner nye produkter med andre nye produkter og samtidig med eldre produkter. For hver eneste alaScore har vi en nedskrivningsfaktor basert på alder. Dette gjør at for eksempel en mp3-spiller som har fått en høy karakter gradvis kommer til å synke over tid. Utviklingen går fremover og høyere krav stilles på nye produkter sammenlignet med eldre produkter. Nedskrivningstakten varierer ulikt ettersom utviklingstakten innen hver kategori er ulik. Produktalder settes gjennom at vi regner ut en fiktiv produktalder basert på den gjennomsnittlige testdatoen for alle tester av det spesifiserte produktet.

Betyr en lav alaScore et dårlig produkt og en høy alaScore et bra produkt?

Ikke alltid. En lav alaScore betyr at produktet anses mindre bra enn andre produkter i samme kategori. Det er ikke da sagt at det er et dårligere produkt. Den kan fortsatt være bra med tanke på en lavere pris eller funksjoner og dermed sees som ”Value for money”.


En høy alaScore innebærer at et produkt er relativt bedre enn andre produkter og en lav alaScore betyr at et produkt er relativt dårligere enn andre produkter.

Kan alaScore gi ett feilaktig resultat?

Ja, den kan være feil på grunn av et antall ulike anledninger.

  • bedømming og karakterer vi samler inn fra kilder behøver ikke alltid å være helt korrekte.
  • Jo færre tester som sammenlignes, så vil sammenligningene bli mindre troverdige og karakterene være misvisende.